foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Pedagogai

2016 m. mokytojų tarybos posėdžių planas

R.Sargūno gimnazijos pedagogų kolektyvas 2015-2016

 

Mokytojų taryba 2016 – 2017 m. m.:

Mokytojų tarybos pirmininkė – Jūratė Pauliukienė, direktorė,

Sekretorė – Inga Mašauskienė,

Nariai:

Eil. Nr.

Pedagogo vardas, pavardė

Dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1

Birutė Aleliūnienė

Matematika

Matematikos mokytojas metodininkas

2

Vaida Bakšienė

Istorija

Istorijos vyresnysis mokytojas

3

 

Laima Adomonienė

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas

4

Rasa Baltrušaitienė

Anglų kalba

Anglų kalbos mokytojas metodininkas

5

Eglė Černauskaitė

Dorinis ugdymas (tikyba)

Tikybos vyresnysis mokytojas

6

Sigitas Dambrauskas

Neformalusis švietimas,

sporto pažinimas

Neformalaus švietimo mokytojas,

sporto pažinimo mokytojas

7

Galina Denisova

Rusų kalba

Rusų kalbos mokytojas metodininkas

8

Aušra Drevinskaitė

Fizika

Fizikos mokytojas

9

Neringa Frolovaitė

Anglų kalba

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas

10

Geminas Greblikas

Informacinės technologijos

Informacinių technologijų mokytojas metodininkas

11

Valdonė Dubraitė

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas

12

Gintarė Leonavičienė

Dailė, technologijos

Dailės vyresnysis mokytojas; technologijų mokytojas metodininkas

13

Inga Mašauskienė

Biologija, gamta ir žmogus

Biologijos vyresnysis mokytojas

14

Eugenija

Mockūnienė

Geografija

Geografijos mokytojas metodininkas

15

Jūratė Pauliukienė

Vokiečių kalba

Vokiečių kalbos mokytojas metodininkas

16

Viktoras Pociulis

Istorija

Istorijos vyresnysis mokytojas

17

Jūratė Pratkelienė

Prancūzų kalba

Prancūzų kalbos mokytojas metodininkas

18

Laima Sereikienė

Muzika

Muzikos mokytojas metodininkas

19

Rasa Simutienė

Sporto pažinimas

Sporto pažinimo mokytojas

20

Neringa Stanynienė

Neformalusis švietimas

Vyresnysis socialinis pedagogas

21

Jolanta Vainauskiene

Matematika

Matematikos vyresnysis mokytojas

22

Irina Valkavičienė

Chemija, biologija

Chemijos mokytojas metodininkas, biologijos mokytojas

23

Ramūnė Burneikienė

Sportas ir sveikata

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas

24

Aurelija Vaičiulionė

Vokiečių kalba

Vokiečių kalbos mokytojas metodininkas

25

Danguolė Kairienė

Matematika

Matematikos mokytojas metodininkas

26

 

Edita Galeckienė

Anglų kalba

Anglų kalbos mokytojas metodininkas

27

Svetlana Gorienė

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas

28

Nomeda Žegulienė

Psichologas

Psichologas

29

Irma Čekanauskaitė

Specialusis pedagogas

Vyresnysis specialusis pedagogas

30

Gitana Zupkaitė

Bendrabučio vyr. auklėtojas

Bendrabučio vyr. auklėtojas

31

Vidutė Motiekaitienė

Bendrabučio auklėtojas

Bendrabučio auklėtojas

32

Virgilija Šalkauskienė

Bendrabučio auklėtojas

Bendrabučio auklėtojas

33

Gražina Geležinienė

Bendrabučio auklėtojas

Bendrabučio auklėtojas

34

Vitalijus Satkevičius

Bendrabučio auklėtojas

Bendrabučio auklėtojas

35

Ilona Skrudupienė

Dorinis ugdymas (etika)

Etikos vyresnysis mokytojas

 

  

 

 

Eil.Nr.

Trenerio vardas, pavardė

Sporto šaka

Kvalifikacinė kategorija

1

Mindaugas Vėta

Rankinis

Sporto treneris

2

Solveiga Baleišytė

Dviračių sportas

Lietuvos sporto treneris

3

Ričardas Balta

Dziudo

Lietuvos sporto treneris

4

Marius Baranauskas

Graikų-romėnų

imtynės

Lietuvos sporto treneris

5

Algimantas Buividas

Dviračių sportas

Nacionalinis sporto treneris

6

Valdemaras Burba

Rankinis

Lietuvos sporto treneris

7

Darius Butkus

Futbolas

Lietuvos sporto treneris

8

Egidijus Čeponis

Sunkioji atletika

Lietuvos sporto treneris

9

Rima Daunienė

Krepšinis

Nacionalinis sporto treneris

10

Julius Kibas

Boksas

Lietuvos sporto treneris

11

Ieva Klimašauskienė

Dziudo

Lietuvos sporto treneris

12

Rita Kondrotaitė

Plaukimas

Plaukimo tarptautinės

kategorijos treneris,

mokytojas ekspertas

13

Mintara Labanauskienė

Plaukimas

Plaukimo treneris,

mokytojas metodininkas

14

Virginijus Liubšys

Futbolas

Sporto treneris

15

Aleksandras Mitunevičius

Dviračių sportas

Lietuvos nusipelniusio

trenerio kategorija ir

vardas

16

Tadas Mykolaitis

Krepšinis

Lietuvos sporto treneris

17

Gediminas Zaborskis

Futbolas, sporto šakos judesių ir
atletinis lavinimas

Sporto treneris

18

Stasys Paštuolis

Dviračių sportas

Lietuvos nusipelniusio

trenerio kategorija

19

Ilona Rimšienė

Krepšinis

Lietuvos sporto treneris

20

Sergejus Sokolovas

Rankinis

Lietuvos sporto treneris

21

Algimantas Sniečkus

Lengvoji atletika

Lietuvos sporto treneris

22

Remigijus Jakubauskas

Lengvoji atletika

Lietuvos sporto treneris

23

Vidmantas Urbonas

Triatlonas

Nacionalinis sporto

treneris, Lietuvos

nusipelniusio trenerio

garbės ženklas

24

Vytautas Vaičikonis

Baidarių/kanojų

irklavimas

Lietuvos sporto treneris

25

Vaidas Arbutavičius

Baidarių/kanojų

irklavimas

Sporto treneris

26

Žydrūnas Valuckis

Krepšinis

Sporto treneris

27

Darius Žindulis

Futbolas

 

Lietuvos sporto treneris

 

28

Vytautas Indreliūnas

Dviračių sportas

Nacionalinis sporto treneris

29

Anatolijus Smirnovas

Regbis

Lietuvos sporto treneris

30

Martynas Sniečkus

Sporto šakos judesių ir
atletinis lavinimas

Sporto treneris

 

 

Prisijungę

Prisijungę 7 svečių ir narių nėra

Prisijungti